Enjeksiyon qəliblərinin emalı üçün əsas tələblər hansılardır

Enjeksiyon qəlibləmə sənaye istehsalında ümumi istehsal üsuludur.Kütləvi istehsalda vacib bir vasitədir, buna görə də əsas tələblər nədirEnjeksiyon Kalıbı Plastik Kalıpemal?

(1) Enjeksiyon kalıbının emalının keyfiyyətini təmin etmək

Enjeksiyon qəliblərinin emal keyfiyyəti o deməkdir ki, normal istehsal şəraitində emal edilmiş inyeksiya qəlibləri çertyojlarda göstərilən dəqiqlik və görünüş keyfiyyəti tələblərinə cavab verə bilər və partiyalar şəklində keyfiyyətli məhsullar istehsal edə bilər.

(2) Enjeksiyon qəliblərinin emalının istehsal dövrünü təmin etmək

Enjeksiyon qəlibinin istehsal dövrü, enjeksiyon qəlibinin emalı və istehsalının müəyyən edilmiş müddətdə başa çatdırılmasına aiddir.Enjeksiyon qəlibinin istehsal dövrünün uzunluğu həm də yan tərəfdən qəlib istehsalçısının texniki səviyyəsini və mühəndislik gücünü əks etdirir.Kalıpları emal edərkən, istehsalçının gücündən asılı olan qəlib istehsal dövrünü qısaltmaq üçün əlimizdən gələni etməliyik.

(3) Enjeksiyon qəlibinin xidmət müddətini təmin etmək

Enjeksiyon qəlibinin aşağı xidmət müddəti və işçi hissəsinin zəif dəqiqliyi yalnız məhsulun keyfiyyətinə təsir göstərməyəcək, həm də qəlib xərclərinin böyük itkisinə səbəb olacaqdır.Buna görə də, enjeksiyon qəliblərinin xidmət müddətinin artırılması plastik məhsulların maya dəyərinin aşağı salınmasına, müəssisələrin məhsuldarlığının və rəqabət qabiliyyətinin yüksəldilməsinə əhəmiyyətli təsir göstərir.

(4) Enjeksiyon qəliblərinin emal dəyərinin aşağı olmasını təmin etmək

Enjeksiyon qəlibi üçün mühüm alət kimi, kalıbın keyfiyyəti məhsulun keyfiyyətinə birbaşa təsir göstərir və qəlib müəssisənin inkişafı və istehsal xərclərinin böyük bir hissəsini tutur.Enjeksiyon qəliblərinin istehsal xərclərini azaltmaq üçün qəlib materiallarını əsaslı şəkildə seçmək və plastik məhsulların gözlənilən məhsuldarlığına uyğun olaraq ağlabatan emal prosedurlarını formalaşdırmaq lazımdır.Elektrik Prizi  Qovşaq qutusu).


Göndərmə vaxtı: 17 avqust 2022-ci il